Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Skyltar i Härnösand

Skylt & Reklam i Härnösand AB
Org.nr: 556994-6030
Bolaget ska tillverka visuell reklam, dekaler och skyltar samt därmed förenlig verksamhet.
Y-Profil AB
Org.nr: 556649-7151
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av reklam- material såsom profilkläder, skyltar, screen samt konsultverk- samhet inom reklambranschen samt idka därmed förenlig verksamhet.