Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Skyltar i Halmstad

Clean Signs HB
Org.nr: 969758-7757
Företaget ska bedriva: Konsultuppdrag inom reklam och pr i all form främst på skyltar.
Malte Fuel Tech AB
Org.nr: 556443-5955
Bolaget skall bedriva försäljning, byggnation och montage av tvätt & drivmedelsanläggningar och annan därmed förenlig verksamhet, såsom installation och service av skyltar, samt handel med och försäljning av värdepapper, ...
Reklamateljén i Halmstad AB
Org.nr: 556748-1444
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva tillverkning av skyltar, bildekorer och utställningsmaterial, lokalvård, handel med värdepapper och fastighetsförvaltning jämte därmed förenlig verksamhet.
ReklamFallet i Halmstad AB
Org.nr: 556391-8365
Bolaget skall bedriva reklamateljé, idka konsultverksamhet med inriktning på skyltar-, bil- och fönsterdekorer, dataskurna texter samt logotyper jämte därmed förenlig verksamhet.
S G Access AB
Org.nr: 556746-4093
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning och försäljning av skyltar samt därmed förenlig verksamhet.