Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Skyltar i Frufällan

Penny Lake HB
Org.nr: 969768-4976
Företaget kommer att tillverka egen designade och personligt utformade presenter, bokstäver, siffror, skyltar, finsnickeri, och pussel. Vi kommer att sälja våra produkter via en hemsida.
Skylt Text & Design i Borås AB
Org.nr: 556574-1310
Bolaget skall bedriva komplett skyltateljé med alla i branschen förekommande arbeten med skyltar, texter, design, textning av fordon och reklam samt id ka därmed förenlig verksamhet.
Skylt Text & Design i Borås HB
Org.nr: 969639-5293
Komplett skyltateljé med alla i branschen förekommande arbeten med skyltar, texter, design, textning av fordon samt reklam.