Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Skyltar i Farsta

Foliekungen AB
Org.nr: 556861-4274
Aktiebolaget ska bedriva försäljning, tillverkning och montage av skyltar, fönster-, butiks- båt- och bildekor, folietexter, affisher, reklam, ljusskyltar.
FORMSKAPAREN I STOCKHOLM KB
Org.nr: 969713-6753
Försäljning av skyltar och reklamdekorer, äga och förvalta aktier och övriga värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.