Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Skyltar i Enköping

Multicolor i Enköping AB
Org.nr: 556500-1582
Bolaget skall driva tillverkning och försäljning av skyltar, försäljning och service av datakringutrustning för skylttill- verkningsmaskiner samt därmed förenlig verksamhet.
Reklam som Syns & Legoteknik i Enköping AB
Org.nr: 556943-2049
Bolaget ska idka produktion, utveckling och marknadsföring av skyltar, dekorprodukter och därmed tillhörande försäljning mot detaljhandeln, livsmedelsektorn och företag, äga och förvalta fast egendom samt idka handel med ...
Riverpoint Konsult AB
Org.nr: 556807-4479
Bolaget skall bedriva försäljning av yrkes- och profilkläder, konsultverksamhet rörande reklam och IT samt uthyrning av arbetsmaskiner. Bolaget skall även idka produktion, utveckling, marknadsföring av skyltar och dekorp ...