Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Skyltar i Borås

BJS Fastigheter i Partille AB
Org.nr: 556965-1309
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, värdepappersförvalt- ning, fastighetsskötsel, försäljning av skyltar och reklamskyltar samt därmed förenlig verksamhet.
Ledgruppen AB
Org.nr: 556607-3051
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva reklam, försäljning och uthyrning av skyltar, annonsering och därmed förenlig verksamhet.
Osmejo HB
Org.nr: 969666-0423
Service av fastigheter, skötsel av trädgårdar och planteringar, städning, mindre reparationer av t.ex. kantstenar, flaggstänger, flagglinor, skyltar. Fönsterputsning och renhållning i övrigt.
Signbrothers AB
Org.nr: 556731-5642
Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av reklam- skyltar, äga och förvalta aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Skyltproduktion i Borås AB
Org.nr: 556731-1609
Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av reklam- skyltar, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Skyltspecialisten i Borås AB
Org.nr: 556984-2304
Aktiebolaget ska designa och sälja skyltar.
Träskylten i Borås HB
Org.nr: 969657-6389
Tillverkning av skyltar i trä och därmed förenlig verksamhet.