Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Skrothandel i Vänersborg

JBA Åkeri AB
Org.nr: 556488-5837
Bolaget skall bedriva åkerirörelse, handla med begagnade järnvaror (skrothandel) samt därmed förenlig verksamhet.