Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Skrothandel i Uppsala

Aktiebolaget Talleborg
Org.nr: 556503-6760
Bolaget skall bedriva skrothandel samt äga och förvalta aktier och övriga värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.