Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Skrothandel i Sjötofta

Ekefors Skrothandel AB
Org.nr: 556268-8217
Bolagets verksamhet är att bedriva handel med metaller och järnskrot, rivning av byggnader och handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.