Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Skrothandel i Norrköping

Cargo Invest group Sweden AB
Org.nr: 556062-2671
Bolaget ska bedriva handel med personbilar och lätta fordon, förmedling av bank- och försäkringstjänster, transport- och maganiseringstjänster, konsulttjänster inom juridik och ekonomi, handel med mineraler, uthyrning av ...
SkrotEmil AB
Org.nr: 556704-9894
Aktiebolagets veksamhet ska vara att bedriva skrothandel, rivningsentreprenader, containerservice samt därmed förenlig verksamhet.