Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Skrothandel i Jönköping

Jönköpings Stål & Metall AB
Org.nr: 556195-3109
Bolaget skall bedriva skrothandel, fondhandel med metaller och därmed förenlig verksamhet.
Jönköpings Stål & Metall Holding AB
Org.nr: 556741-3959
Bolaget ska bedriva skrothandel, handel med metaller, förvaltning och handel med värdepapper samt äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.