Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Skrothandel i Göteborg

SMG Glava AB
Org.nr: 556610-2231
Bolagets ska bedriva skrothandel och därmed förenlig verksamhet.