Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Skjutdörrar i Järfälla

R-R Köksförsäljning och snickeri i Järfälla AB
Org.nr: 556942-7783
Aktiebolaget ska bedriva handel med kök, badrum och skjutdörrar samt utföra installationer av dessa jämte därmed förenlig verksamhet.