Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Skjutdörrar i Hajom

Hajom Skjutdörrar AB
Org.nr: 556304-8098
Bolaget skall bedriva verksamhet i form av försäljning och produktion av fönster, dörrar och andra snickeriprodukter samt idka därmed förenlig verksamhet.