Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Skjorta i Malmö

Stylento AB
Org.nr: 556798-5881
Bolaget skall bedriva handel med textilier och konfektion samt därmed förenliga varor, värdepappershandel samt förvaltning av fast egendom.