Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Secondhand i Mölndal

T.A VÄST OCH SYD SVENSKA STERBHUS TJÄNST AB
Org.nr: 559030-9893
Aktiebolaget ska bedriva köp och försäljning av dödsbo, hela och delar av hem och lösöre. Tömning, flytt, städ och därmed förenlig verksamhet. Fastighetsskötsel såsom snöröjning, trädgårdsarbete, fastighetsarbete samt dä ...