Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Secondhand i Falköping

Skaraborgsutveckling AB
Org.nr: 556931-0641
Bolaget ska bedriva utbildnings-, projekt- och utvecklingsverk- samhet som ansluter till folkbildningens mål och värdegrund samt bedriva verksamhet inom sociala området genom Secondhand- verksamhet och därmed förenlig ve ...