Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Växjö

Carlssons Isolering i Växjö AB
Org.nr: 556546-4079
Bolaget skall bedriva isolerings- och byggnadsentreprenad, handel med byggnadsmaterial, administrera, äga och förvalta värdepapper och fastigheter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Casula Saneringsteknik AB
Org.nr: 556905-3522
Bolaget skall bedriva brand, vatten, fukt, pub samt nikotin sanering. Bolaget skall även bedriva ventilationsrengöring, avfuktning och industrirengöring samt specialsaneringar inom byggnadsmiljö och där av förenlig verks ...
Mikab Sanering i Växjö AB
Org.nr: 556716-3976
Bolaget ska bedriva brand- och vattenskadesanering inklusive asbets- och pcbsanering.