Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Uppsala

BTI Bygg AB
Org.nr: 556933-0177
Bolaget skall bedriva byggentreprenad samt därmed förenlig verksamhet.
Fastighets & Saneringstjänst, FS AB
Org.nr: 556571-7096
Bolaget ska bedriva sanering, bygg, vvs verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Jonas Lagerqvist Bygg & Sanering AB
Org.nr: 556679-4235
Bolaget ska bedriva byggverksamhet och sanering av mögel, asbest och PCB samt därmed förenlig verksamhet.
Omnis Via Projekt AB
Org.nr: 556987-6054
Bolaget ska bedriva projektering, konsultering, hantverksarbete inom byggnads och markentreprenader.
Upplands Företagsservice AB
Org.nr: 556399-1925
Bolaget skall tillhandahålla industrisanering, specialrengöring inom industri- och kommunala sektorn, byggstäd, ventilations- service, belysningsvård, fastighetsservice inom privat och offentlig förvaltning, äga och förv ...