Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Umeå

Envix Nord AB
Org.nr: 556257-4680
Bolaget ska bedriva konsult- och forskningsverksamhet omfattande miljötekniska undersökningar, miljö- och hälsoriskbedömningar och saneringsåtgärder gällande förorenade områden (berg, mark, vatten, sediment, byggnader, v ...
J.O Kakel & Bygg AB
Org.nr: 556650-1465
Bolaget skall bedriva ny-, till- och ombyggnationer av fastigheter, sanerings- och rivningsverksamhet, äga och förvalta fastigheter och cärdepapper och därmed förenlig verksamhet.