Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Ucklum

024 Fastighetsservice AB
Org.nr: 556771-4364
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva renhållning och sanering samt efterbehandlingar av jord och vatten samt bedriva fiskeverksamhet och handel med fiskeprodukter, ägande och förvaltning av värdepapper och fa ...
Silo Sno & Sand AB
Org.nr: 556668-1176
Bolaget skall bedriva renhållning och sanering samt efter- behandlingar av jord och vatten samt att bedriva fiskeverksamhet och handel med fiskprodukter, jordbruksverksamhet, ägande och förvaltning av värdepapper och fas ...