Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Trollhättan

Betong & Fastighetsunderhåll Sverige AB
Org.nr: 556774-2753
Aktiebolaget ska bedriva betongarbeten, asbestssanering, rivningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
SVEA Håltagning AB
Org.nr: 556716-7118
Bolaget ska bedriva håltagning i betong, asbestssanering, rivningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
SVEA Håltagning Sverige AB
Org.nr: 556897-2797
Bolaget ska bedriva håltagning i betong, asbestssanering, rivningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.