Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Trångsund

Rationell Bygg Sverige AB
Org.nr: 556783-9336
Bolaget skall bedriva rivningsantreprenader och saneringsarbeten inom byggsektorn och lokalvård, samt dithörande verksamhet. Konsultverksamhet för och vid upphandling inom byggbranschen och byggsektorn, samt dithörande v ...
Rivners Sanering AB
Org.nr: 556060-9330
Aktiebolaget ska bedriva sanering av farligt och miljösorterande avfall, rivning av fastigheter, uthyrning av maskiner för användning inom byggnadsbranschen och transportfordon samt bedriva därmed förenlig verksamhet.