Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Stockholm

AGAB i Mellansverige AB
Org.nr: 556933-9822
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva rivningsarbeten och asbestsanering samt därmed förenlig verksamhet.
Anholmen Fastighets AB
Org.nr: 556235-2418
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att självt eller genom delägarskap i andra företag äga och förvalta fast och lös egendom, driva kemisk industri och idka handel med kemiska produkter ävensom bedriva annan därm ...
Celpur Marin AB
Org.nr: 556807-0519
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva verksamhet med utveckling, produktion och förvaltning inkluderande imateriella rättigheter av saneringslösningar för främst petroleumbaserade produkter och därmed förenlig ...
Countermine Operations AB
Org.nr: 556505-9846
Bolaget skall bedriva minsanering och ammunitionsröjnings- tjänster, samt inköp, marknadsföring och försäljning av produkter inom nämnda område samt dessutom bedriva utbildnings- och konsultverksamhet vad gäller minsaner ...
Nordic BioEngineering AB
Org.nr: 556941-0383
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av tjänster i sanering och miljövård och biologiska och ekologiska produkter baserade på forskning, spetskompetens och ledande miljöteknik till andra företag. Aktiebolaget får även be ...
SPIMFAB - SPI Miljösaneringsfond AB
Org.nr: 556539-4888
Bolaget skall utan vinstintresse undersöka och i förekommande fall sanera markföroreningar på fastigheter på vilka detaljistförsäljning av motorbensin till vägtrafikfordon bedrivits och där denna försäljning upphört samt ...