Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Sorunda

Sanericus AB
Org.nr: 556651-8899
Bolaget skall bedriva specialsaneringar såsom asbest, samt därmed förenlig verksamhet.