Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Sollentuna

Linnbygg AB
Org.nr: 556524-9181
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva byggrörelse samt äga och förvalta fast och lös egendom såsom värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.