Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Sköllersta

SANOCON AB
Org.nr: 556869-0324
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller genom delägarskap i andra företag bedriva rörelse företrädesvis inom områdena renhållning, transport, återvinning och miljövård samt behandling och kontroll inom ovan ...