Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Skellefteå

Ramsa AB
Org.nr: 556502-7280
Bolaget skall bedriva konsulterande mätning och sanering av radonförekomst i bostäder, lokaler mm, förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.