Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Skärholmen

AB Wasa Skadeservice
Org.nr: 556803-8847
Bolaget ska bedriva rivningsarbeten, byggnader och andra byggkonstruktioner. Skadesanering och byggnader.