Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Sandviken

Viikki Entreprenad AB
Org.nr: 556790-4627
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom byggsektorn såsom reparation och underhåll av fastigheter, asbestsanering, sanering och lokalvård, utföra markarbeten såsom grävning, schaktning och snöröjning, utföra rivni ...
Wåhlins Entreprenad i Sandviken AB
Org.nr: 556560-7610
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom byggsektorn såsom reparation och underhåll av fastigheter. Asbestsanering. Utföra markarbeten grävning, schaktning och snöröjning. Utföra rivningsarbeten och därmed förenl ...