Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Piteå

Norrbottens Olje och Slamsugning i Piteå AB
Org.nr: 556637-8286
Bolaget ska utföra oljesanering, slamsugning och transport av industriavfall, uthyrning av inventarier inom entreprenadverksamhet, äga och förvalta värdepapper och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.