Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Oxelösund

Oxelö Energi AB
Org.nr: 556070-9429
Bolaget skall bedriva nätverksamhet enligt Ellagen samt producera och anskaffa naturgas, och distribuera värme och vatten. Bolaget skall vidare bedriva verksamhet innefattande uppsamtling, borttransport och rening eller ...