Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Ockelbo

P-O Lantz AB
Org.nr: 556600-2373
Bolaget skall bedriva rivnings-, betonghåltagnings- och saneringsarbeten samt övrig byggverksamhet och handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.