Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Nynäshamn

Törnqvist Mark & Entreprenad AB
Org.nr: 556959-4277
Anläggningsentreprenadverksamhet. Anläggning och projektering av enskilda avlopp. Reparation av båtar och sanering samt därmed förenlig verksamhet.