Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Nora

DEMACO Service AB
Org.nr: 556566-7630
Bolaget ska bedriva mekanisk tillverkning, el-, bygg- och reparationsservice, teknisk konsultverksamhet, larmmontage, försäljning av verktyg och maskiner, försäljning av musik-, ljus- och pa-utrustning, musikproduktion, ...