Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Motala

Driftservice i Motala AB
Org.nr: 556313-9798
Aktiebolaget ska bedriva rörisolering, VVS-arbeten, fastighetsrenoveringar samt handel med och förvaltning av fastigheter och värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.