Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Mölndal

Geoserve AB
Org.nr: 556905-0668
Aktiebolaget ska bedriva projektledning och entreprenader inom sanering av förorenade områden, mark- och installationsarbeten på drivmedelsanläggningar samt därmed förenlig verksamhet.