Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Malmö

Fogteknik Malmö AB
Org.nr: 556994-9604
Fogtätning - Fog med granulat - Epoxifogning - Brandtätning - Brandskyddsmålning PCB inventering - Sanering i mark och fog. Bedriva värdepappershandel och kapitalförvaltning.
HBet Totalsanering i Malmö
Org.nr: 969765-3070
Sanering av brand, rök, sot, asbest, pcb, olje- och vattenskador. Desinfektion och underhåll i anslutning härtill samt därmed förenlig verksamhet.
Malmö Sanering och Rivning AB
Org.nr: 556849-5138
Bolaget skall bedriva sanering och håltagning och därmed förenlig verksamhet.
Malmö Saneringstjänst AB
Org.nr: 556800-7289
Bolaget ska bedriva sanering av fogar, epoxifogning, fogrenovering och brandtätning, samt därmed förenlig verksamhet.
Mesa Riva & Sanering AB
Org.nr: 556987-8191
Bolaget ska bedriva rivning och sanering samt därmed förenlig verksamhet.
Ocab Sanering i Malmö AB
Org.nr: 556449-8342
Bolaget skall bedriva sanering av brand, rök, sot, olje- och vattenskador samt desinfektion. Vidare ska bolaget utföra ventilationsbesiktningar och underhåll i anslutning härtill och därtill idka förenlig verksamhet.
Skorstensteamet i Skåne AB
Org.nr: 556455-0662
Bolaget skall idka installation, reparation och rengöring av skorstenar, ventilationsanläggningar och uppvärmningsanordningar, högtryckstvättning, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Total Sanering i syd AB
Org.nr: 559010-2512
Företaget ska syssla med byggindustri såsom sanering av asbest, farlig avfall, mögelsanering, svampsanering, klottersanering, inom- och utomhusrivning, renovering och bygg.