Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Luleå

CH Miljö AB
Org.nr: 556972-8255
Bolaget skall bedriva bygg- och saneringsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Industrisanering i norr AB
Org.nr: 556949-6192
Företaget ska bedriva industrisanering med vacuumsug och hantering av miljöfarligt avfall samt värdepappersförvaltning.
Miljösanering i Norr AB
Org.nr: 556848-9065
Företaget kommer att tillhandahålla alla slags saneringstjänster, samt uthyrning av personal och utföra svets, mek och reparationer av alla slag. Högtrycksspolningar, klottersaneringar ,avloppsrensning, och dyligt, samt ...