Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Lönashult

Jora Byggprojektering KB
Org.nr: 969690-6206
Rivning, asbestsanering, städning, golvvård, fönsterputs.
TECTADK Sverige AB
Org.nr: 556976-0779
Bolaget skall bedriva blästring och målning av yttertak, asbestsanering samt därmed förenlig verksamhet.