Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Lidingö

PhytoEnvitech AB
Org.nr: 556970-7440
Bolaget använder växter i miljöns tjänst. De tre primära verksamhetsområdena är: 1.- Fytoremediering dvs att med växter påvisa och åtgärda förorenade mark-, vatten- och luftmiljöer 2. - Skräddarsydda odlingstekniker för ...