Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Kolbäck

Kolbäcks Demolition AB
Org.nr: 556983-5464
Bolaget skall direkt eller indirekt via andra bolag bedriva schaktnings-, anläggnings-, rivnings-, demolerings-, återvinnings- och saneringsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.