Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Karlstad

Asbest och Rivningsservice i Karlstad AB
Org.nr: 556758-5400
Bolaget ska bedriva asbestsanering och rivningsservice samt idka därmed förenlig verksamhet.
Karlstad Miljöteknik & Entreprenad AB
Org.nr: 556886-5314
Bolaget skall bedriva målning av fasader, miljö- och klottersanering, sanering av hus och mögelsvamp, kartläggning av miljöfarliga avfall, blästring och målning samt städtjänster. Därtill skall bolaget utföra byggtjänste ...