Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Kalmar

Ocab Sanering i Kalmar AB
Org.nr: 556526-8868
Bolaget ska bedriva brand-, vatten- och oljesanering samt idka därmed förenlig verksamhet.
SM Betongsågning&Sanering AB
Org.nr: 556559-7167
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom betonghålsågning, sanering, rivning och därtillhörande verksamhet.