Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Jordbro

ENTEVOR AB
Org.nr: 556443-9593
Bolaget skall bedriva byggentreprenad, sanering och underhåll av fast egendom, tvätteriverksamhet, åkeriverksamhet, förvaltning och handel av värdepapper, handel med papper och pappers- produkter, affischering, reklam, t ...