Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Järpen

Åre Torkteknik KB
Org.nr: 969675-2204
Åtgärda fukt och mögelskador samt uthyrning av torkutrustning, samt handel med fastigheter och värdepapper.