Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Hörby

Ca&Li Konsult AB
Org.nr: 556985-6940
Bolaget skall bedriva bygg-, och saneringsarbete, handel med värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
GMM i Skåne AB
Org.nr: 556985-6957
Bolaget skall bedriva bygg- och saneringsarbete samt därmed förenlig verksamhet.