Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Hisings backa

JK Fastighetsrenovering i Göteborg AB
Org.nr: 556717-4288
Bolaget skall förvalta aktier i dotterföretag samt idka därmed förenlig verksamhet.
Wigson Riv & Sanering AB
Org.nr: 556638-1025
Bolaget skall bedriva ombyggnadsrivning, håltagning, asbest- sanering och därmed förenlig verksamhet.