Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Hässleholm

Hässleholm Miljö AB
Org.nr: 556555-0349
Kommunen vill genom sitt ägande av Hässleholm Miljö AB kunna integrera och utveckla energi- och avfallsverksamheten i kommunen samt medverka i utveckling av ett hållbart samhälle. Verksamheten ska bedrivas åt'ägareni äg ...