Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Halmstad

MPG Entreprenad AB
Org.nr: 559002-8782
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom byggnation, rivning, sanering och fastighetstjänster, samt handel med värdepapper.
Schakt & Marksanering i Sverige AB
Org.nr: 556899-7745
Schakt av mark vid sanering och förberedelser av mark vid om-, ny- och tillbyggnad på fastigheter, samt därmed tillhörande verksamhet och handel med värdepapper. Demontering, riving, schaktning, sanering och återställnin ...
TP Sanering och fastighetsservice AB
Org.nr: 556875-0250
Företaget ska bedriva rivnings och saneringsarbeten samt fastighetsservice. Exempelvis: - Asbest och PCB sanering. - Inre och yttre fastighetsskötsel. - Fastighetsreparationer. - VVS reparationer - Teknisk tillsyn. - Tak ...